MYYNTI: Säästä jopa 70% monissa kategorioissa nyt!

Close icon

Tietosuojaseloste

Tämä sivu kuvailee Suomen henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan (General Data Protection Regulation, GDPR) mukaiset vaatimukset, joita sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn palvelussa.

Yritys / Rekisterin ylläpitäjä

Nimi: Bricoflor Suomi

Osoite: Hochstrasse 10 42105 Saksa

Yhteyshenkilö

Nimi: Dirck Scharpenack

S-posti: info@bricoflor.fi

1. Kenen tietoja palvelussa käsitellään

Vierailevat käyttäjät

Käyttäjän IP-osoite sekä metatietoja laitteistosta, jolla käyttäjä vierailee palvelussa.

Rekisteröityneet käyttäjät

Rekisteri voi sisältää seuraavan kaltaisia tietoja käyttäjistä

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Organisaatio
 • Kieli ja paikkakunta
 • Palvelun käyttötiedot (viestit, tilaustiedot, hankinnat)
 • Google Analytics

2. Käyttäjän oikeudet tietosuoja-asioista

Käyttäjällä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus seuraaviin toimiin omien tietojensa osalta. Kyseiset pyynnöt tulee osoittaa suoraan yhteyshenkilölle.

  • Tarkastusoikeus
  • Vastustamisoikeus
  • Poisto-oikeus
  • Valitusoikeus
  • Suoramarkkinointikielto

Tarkempi kuvaus oikeuksista löytyy alta:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC

3. Yleistä tietoa evästiden käytöstä

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Palvelun mahdollistavat tai sitä parantavat evästeet

Osa evästeistä on välttämättömiä palvelun sujuvalle käytölle. Tällaisia on muun muassa kirjautumisen tai kielivalinnat mahdollistavat evästeet. Käytämme evästeitä myös parantaaksemme ymmärrystämme siitä, kuinka asiakkaat käyttävät sivustojamme. Keräämme tilastollista tietoa kävijämääristä varmistaaksemme, että sivusto vastaa käyttäjien tarpeita. Seuraamme millaisilla laitteilla, mihin aikaan ja mitä sisältöjä asiakkaamme etsivät palvelusta.

FAST-Tracking

1. Tietojenkäsittelyn yleinen soveltamisala ja kuvaus

Käytämme FASTia mainosvälineen menestyksen oikeaan kohdentamiseen. Tiedot poistetaan automaattisesti 90 päivän kuluttua. Profilointia ei tapahdu. FAST käyttää yksilöllistä avainta, jota kolmannet osapuolet eivät voi määrittää, eikä käyttäjiä näin ollen voida jäljittää. Henkilökohtainen mainonta ei ole mahdollista FASTin avulla.

FAST luo yhteyden mainosvälineen, esimerkiksi mainoksen, klikkauksen ja toimenpiteen, esimerkiksi oston, kirjautumisen tai rekisteröitymisen, välille. Meille välitettyjä tietoja käytetään ainoastaan mainosvälineen onnistumisen ja siihen liittyvän laskutuksen oikeaan kohdistamiseen.

FAST ei tallenna evästeitä tai evästeiden kaltaisia tietoja loppulaitteeseesi. 

Laitteen sormenjälkeä luotaessa yhdistetään vain muita kuin henkilökohtaisia parametreja (selaimen asetukset, aikavyöhyke, suorittimen luokka, värisyvyys, selaimen kieli jne.).

2. Tietojen käsittelyn laajuus ja kuvaus Google Ads / Microsoft Ads -mainoksia käytettäessä

Kampanjan yhteydessä välitämme yleensä myös tilauksen tilausnumeron ja ostoskorin arvon, jotka säilytämme 90 päivän ajan. Henkilötietoja, kuten nimeä, puhelinnumeroa tai osoitetta, ei nimenomaisesti tallenneta tai säilytetä.

Myös seuraavat arvot voidaan siirtää:

 • ID (juokseva numero)
 • ClickID
 • Ostoajankohta
 • Valuutta
 • Muunnoksen nimi (ostotilaus tai johto)

Laitteen sormenjälki käsitellään kyseisen asiakkaan palvelimella. Jos integrointi tapahtuu Google Tag Managerin kautta, laitteen sormenjälki käsitellään Smarketer Host Europe -palvelimen kautta Strasbourgissa.

Korkeiden turvallisuusstandardien, kuten HTTPS-yhteyden, ansiosta muuntotiedot lähetetään Strasbourgissa sijaitsevalle HOST Europe -palvelimellemme. Vientitiedoston siirto ja tietojen käsittely (ClickID, muunnoksen nimi, aikaleima, tilauksen arvo, valuutta) tapahtuu Google Adsin / Microsoft Adsin mukaisesti amerikkalaisella palvelimella. 

Ohjelmisto on asennettu siten, että profilointia ei tapahdu.

3. Käsittelyn tarkoitukset

Meille toimitettuja tietoja käytetään ainoastaan mainosvälineen menestyksen ja sitä vastaavan laskutuksen oikeaan määrittämiseen, ja ne ovat oikeutettuja oikeutettujen etujemme vuoksi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 virkkeen 1 alakohdan f alakohdan mukaisesti.

4. Tallennuksen kesto

Tässä kuvatun käsittelyn tiedot poistetaan automaattisesti enintään 90 päivän säilytysajan jälkeen.
Toiminnanharjoittaja:

Nimi:                               Smarketer GmbH
Postiosoite:                    Alte Jakobstraße 83/84, 10179 Berliini.
Sähköpostiosoite:         info@smarketer.de

5. Mahdollisuus vastustaa ja poistaa tietoja

Voit estää seurannan poistamalla FAST Trackingin käytöstä kyseisellä sivulla olevan opt-out-linkin kautta. 

4. Käyttäjän mahdollisuudet estää evästeiden käyttö

Käyttäjä voi asettaa selaimestaan, mitkä evästeet sallitaan palvelussa. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

5. Tietojen suojaus

Käytämme teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

6. Tekniset menetelmät

Tietoturvallisten palvelinratkaisuiden käyttö, palomuurien käyttö, verkkoliikenteen salaustekniikoiden käyttö, salausavainten ja tietojen kryptaaminen sekä käyttöseurannan valvonta.

7. Organisatoriset menetelmät

Turvallisten laitteiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Sitoutamme kaikki tietojen käsittelijät salassapitosopimuksilla.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin Palvelun ulkopuolelle lukuunottamatta tässä dokumentissa mainittuja kolmansia osapuolia, ellei laki nimenomaisesti sitä vaadi.

9. Tietojen siirto EU:N tai ETA:N ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Niissä tapauksissa joissa tietoja siirretään, huolehditaan samalla, että yhteistyökumppani on Privacy Shield -rekisteröity yhtiö tai yhteisö.

10. Tietojen säilytys (Data Retention Policy)

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Lisää aiheesta:

Tietosuojavaltuutettu: https://www.tietosuoja.fi/fi/index.html

EU Asetus: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC